Så blev instruktør uddannelsen i Qigong tilendebragt og jeg finder det jeg har lært, utrolig nyttefuldt i mit arbejde som massør. Det gør jeg, da jeg kan give små øvelser videre til jer, så I har mulighed for hjemme, at arbejde med de ofte lidt stive muskler og led, som driller i hverdagen.

Gennem min egen, næsten daglige træning i Qigong, oplever jeg en betydelig bedring af alle kroppens led i form af smidighed og mindre ømhed, selv efter at have masseret en hel dag. Derfor er det også så godt, at kunne give denne viden videre, i forvisning om at det virker.

Er du interesseret og har du ikke fået nogle øvelser, så sig endelig til næste gang du får en behandling.