Så blev instruktøruddannelsen i Qigong tilendebragt, og jeg finder det jeg har lært, utrolig nyttefuldt i mit arbejde som massør. Det gør jeg, da jeg kan give små øvelser videre til dig, så du har mulighed for hjemme, at arbejde med de ofte lidt stive muskler og led, som driller i hverdagen.

Gennem min egen, næsten daglige træning i Qigong, oplever jeg en betydelig bedring af alle kroppens led i form af smidighed og mindre ømhed, selv efter at have masseret en hel dag. Derfor er det også så godt, at kunne give denne viden videre i forvisning om, at det virker.

Er du interesseret og har du ikke fået nogle øvelser, så sig endelig til næste gang, du får en behandling.