Qigong instruktør

Så blev instruktøruddannelsen i Qigong tilendebragt, og jeg finder det jeg har lært, utrolig nyttefuldt i mit arbejde som massør. Det gør jeg, da jeg kan give små øvelser videre til dig, så du har mulighed for hjemme, at arbejde med de ofte lidt stive muskler og led,...

Klinikken flytter

Klinikken flytter til større og lysere lokaler den 2. februar Hvorfor flytte fra Nørregade? Det er der flere årsager til. lokalerne er mere fleksible, de er lysere og rarere at være i, der er mulighed for at komme ind og vente, jeg har indgået samarbejde med Karina...

Glædelig jul

Kære kunder I ønskes alle en glædelig jul og et fantastisk nytår. Det bliver et år, hvor der vil ske større forandringer og udvikling af nye behandlingsmetoder. I vil kunne opleve en endnu mere grounded person, da jeg hver dag udvikler mig gennem min Mindfulness og...

Krop, Sind, Ånd messen

Ses vi på Krop, Sind, Ånd messen? Sexolog og Skyggevejleder mv. Karina Jørgensen og jeg selv vil i weekenden præsentere vores samarbejde inden for massage og samtale. Dette samarbejde kalder vi “Bodysensestitute” ordi krop og sind hænger sammen- På messen...